Dear customers, due to inventory, your orders will be shipped on March 1 and 4, 2024.

Thanks for your patience, Monkey mum team.

Kan jag använda sängskydd på en 220 cm lång säng?

Ja, du kan installera sängskydd på en säng med en längd på mer än 200 cm. När du använder ett enda sängskydd kommer det dock alltid att finnas en lucka på 5 cm på sidan och när du använder flera sängskydd kommer det att finnas en lucka på 20 cm på sidan.


Hur tar jag mig i och ur sängen? Är det nödvändigt att klättra över sängskyddet?

Sängskyddet kan dras ner - det är inte nödvändigt att klättra över det. Du måste bara låsa upp säkerhetslåset (så att barnet inte kan låsa upp det självt) och dra ner sängskyddet. Endast duken dras ner till madrassens nivå, sidorna på sängskyddet stannar kvar uppe.


Är även ett enda sängskydd stabilt i sig självt?

Ja, även ett sängskydd är stabilt men tillverkaren rekommenderar att du använder två eller fler för att få större styrka och stabilitet. 


Vilken höjd har skyddet när man drar det längst ner? Kan den till exempel dras ner bara till 5 cm eller kommer det att stanna kvar på en höjd av 20 cm?

När sängskyddet dras ner dras duken ner till madrassens nivå. Det finns alltså inget behov av att övervinna något "hinder" när man klättrar i eller ur sängen. Det ligger ungefär 2 - 3 cm ovanför ribottnen.


Är det möjligt att sätta sängskydd på en säng utan ribotten och madrass - en s.k. rullsäng?

Eftersom sängskyddets "ben" placeras på ribotten och tyngs ner av madrassen är det tyvärr inte möjligt att installera dem på en säng utan ribotten och madrass.  


Kan sängskydd installeras på en säng med förvaringsutrymme?

Ja, de kan installeras på en säng med förvaringsutrymme. Men om man behöver ha tillgång till förvaringsutrymmet (och därför måste hela ribottnen lyftas) måste sängskyddet tas bort och sedan installeras igen.


Vi har ett lutande tak i en loftlägenhet, kommer det att vara möjligt att sätta in ett sängskydd på sängen där taket längst ner börjar på 70 cm?

Själva sängskyddet är 80-95 cm högt. Den kan inte göras lägre eller högre. Så om du har en takhöjd på 70 cm över marken är det inte möjligt att installera sängskyddet här.