Kraj poslovanja

Monkey Mum s. r. o.
CEO: Lucie Janauer
V Nových domcich 401/2
102 00 Prague
Češka republika

DDV Reg. št.: CZ07597851
ID št.: 07597851
Telefon: +420 725 441 733
E-pošta: informacije@monkeymum.com

Bančne podrobnosti:

Država/valuta: Česká republika/€
Številka računa: 305213429/0300
IBAN: CZ20 0300 0000 0003 0521 3429
SWIFT: CEKOCZPP
ČSOB a.s.,Radlická 333/150, 15057 Praha 5