Reklamácia

Pokiaľ sa rozhodnete tovar reklamovať v zákonnej lehote, prosím kontaktujte nás, popíšte závadu a zašlite fotografiu vadného produktu alebo dielu. Môže sa tiež stať, že došlo k nesprávnej montáži, radi vám pomôžeme. Môžete použiť nižšie uvedený reklamačný formulár (ktorý je možné zaslať aj elektronicky) alebo nám jednoducho oznámiť, o aký problém ide a akú požadujete kompenzáciu.

V prípade reklamácie hradíme dopravné iba ak využijete našu prepravnú službu. Pokiaľ zasielate tovar cez vlastného dopravcu, bude Vám dopravné kompenzované iba do výšky nášho dopravného.

Adresa pre vrátenie a reklamácie: Monkey Mum s.r.o., Pod Stupni 1567/11, Praha 10 - Vršovice, 101 00, Česká republika, +420 725 441 733.

Pred odoslaním nás vždy kontaktujte, aby sme mohli dopravu tovaru objednať.

Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť reklamačný formulár, vložte prosím do balíka poznámku s číslom objednávky.

Reklamačný formulár (na stiahnutie v pdf TU)

Pri zasielaní rozbalenej zábrany späť použite návod na znovuzabalenie do pôvodnej krabice.

FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Adresát (predávajúci):
Monkey Mum s.r.o.
IČO: 07597851
Sídlo: V Nových domcích 401/2, Praha 10, 102 00
Zapísané v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 303804
E-mail: info@monkeymum.com
Telefón: +420 725 441 733
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese:
www.monkeymum.com

Spotrebiteľ

Moje meno a priezvisko:
Moja adresa:
Telefón:
E-mail:

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácia)

Dobrý deň,
dňa (*       ) som vo Vašom obchode vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky viď nižšie). Mnou
zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* tu je treba vadu podrobne popísať).

1. Dátum objednania (*                )/dátum prijatia (*                     )
2. Číslo objednávky:
3. Peňažné prostriedky za objednávku, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*                )
a budú vrátené späť prevodom na účet (prosím o zaslanie čísla účtu) (*                 )

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

V _________________, Dňa ______________

(podpis)
______________________________________
Meno a priezvisko spotrebiteľa