FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

(ke stažení v pdf ZDE)

Při zasílání rozbalené zábrany zpět použijte návod pro znovuzabalení do původní krabice.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE


(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím a zaslat na adresu Monkey Mum s.r.o., skladová budova, Na Křečku 365/5, Praha 15, 109 00.)


Adresát (prodávající):
Monkey Mum s.r.o.
IČ: 07597851
Sídlo: V Nových domcích 401/2, Praha 10, 102 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303804
E-mail: info@monkeymum.com
Telefon: +420 725 441 733
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.monkeymum.com


Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:


Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Dobrý den,
dne (* ) jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou
zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:
- zaslání správné součástky (nutné přesně popsat, co je třeba dodat)
- výměna zboží
- vrácení zboží a peněz


1. Datum objednání (* )/datum obdržení (* )
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení budou navráceny zpět převodem na účet (zde doplňte číslo účtu) nebo skrz platbení bránu zvolenou pro platbu za objednávku.
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele


Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*)
Splošna navodila za vložitev zahtevka.
Kot potrošnik morate nakup izdelka dokazati s predložitvijo potrdila o nakupu ali na drug dovolj verodostojen način. Kot potrošnik ne morete uveljavljati pravic za napake, ki ste jih povzročili sami ali za katere ste ob nakupu vedeli. Enako velja za napake, za katere smo se kot prodajalec in potrošnik z vami dogovorili za znižanje cene. Ne odgovarjamo za običajno obrabo. Reklamacije je treba vložiti v največ 24 mesecih. Reklamacije je treba vložiti nemudoma, da se prepreči širjenje napake in posledično zavrnitev reklamacije. Z zgodnjim obvestilom o napaki po njenem odkritju lahko zagotovite nemoteno obravnavo zahtevka. Zahtevek je poravnan šele, ko vas o tem obvestimo. Če se zakonski rok izteče, se to šteje za bistveno kršitev pogodbe in lahko odstopite od kupoprodajne pogodbe.