Forumulář pro odstoupení od smlouvy

Při zasílání rozbalené zábrany zpět použijte návod pro znovuzabalení do původní krabice.

(ke stažení v pdf ZDE)


(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy v zákonné době – 14 dní od doručení objednávky. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím a zaslat na adresu Monkey Mum s.r.o., skladová budova, Na Křečku 365/5, Praha 15, 109 00.)


Adresát (prodávající):
Monkey Mum s.r.o.
IČ: 07597851
Sídlo: V Nových domcích 401/2, Praha 10, 102 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303804
E-mail: info@monkeymum.com
Telefon: +420 725 441 733
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.monkeymum.com


Spotřebitel:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (uveďte přesný název zboží a počet vrácených ks):

Důvod vrácení:
  zboží již není potřeba
  zboží mi nevyhovuje
  zboží nesplnilo mé očekávání
  jiné: 
  nechci uvádět


1. Datum objednání (*               )/datum obdržení (*               )
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení budou navráceny zpět převodem na účet (zde doplňte číslo účtu) nebo skrz platbení bránu zvolenou pro platbu za objednávku.
4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. E-mail:
7. Telefon:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)
(podpis)


______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele